Fysiotherapie & Manuele therapie
Griffioen & van Waveren

Wat moet ik meenemen als ik de eerste keer bij de fysiotherapeut kom?

Als je de eerste keer bij ons op de praktijk komt, vergeet dan niet om je verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs en eventueel de verwijsbrief van de (huis)arts of specialist mee te nemen.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Nee. Als je geen verwijsbrief hebt, zullen wij in een kort gesprek (screening) vaststellen of je probleem met fysiotherapie behandeld kan worden. Als dit het geval is zal meestal direct aansluitend een fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling volgen.

Worden de behandelingen vergoed door de verzekering?

Fysiotherapiebehandelingen worden vaak vergoed uit de aanvullende verzekering van je ziektekostenverzekering. Het aantal behandelingen dat per jaar vergoed wordt verschilt per verzekering. In je polis of op de website van je zorgverzekeraar kunt je zien hoe de vergoeding in jouw geval is geregeld. Als je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt dan komen de kosten voor eigen rekening. Voor een beperkt aantal aandoeningen (zoals lymfoedeem of na operaties) geldt, na de 20e behandeling, een langdurige vergoeding uit de basisverzekering. Deze aandoeningen staan op de ‘chronische lijst’ www.fysiovergoeding.nl/document/chronischelijst.pdf .Houd er wel rekening mee dat hiervoor een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig is.

Kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden?

Ja. Behandeling aan huis is mogelijk op verwijzing van huisarts of specialist

Hoeveel kost een behandeling?

Screening € 15.00
Screening, Intake en onderzoek € 40.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40.00
Fysiotherapie zitting in praktijk € 30.00
Toeslag behandeling aan huis € 13.25
Manuele therapie € 40.00
Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie € 41.00
Fysiotherapeutisch consult (+ verslag) € 59.50
(Tarieven 2017)

Kan ik met het openbaar vervoer naar de praktijk komen?

Ja. Bus 1 en 2 stoppen tegenover de praktijk bij het busstation Herenhof.

Vallen de behandelingen onder het wettelijk eigen risico?

Nee, als de behandelingen uit de aanvullende verzekering worden vergoed geldt geen wettelijk eigen risico.
Alleen behandelingen met een chronische indicatie die vergoed worden uit de basisverzekering, vallen onder de regeling van het wettelijk eigen risico.